SSD Hosting là gì? Dành cho ai?

SSD Hosting là dịch vụ Hosting Linux được lưu trữ trên nền tảng ổ cứng SSD nhanh gấp >40 lần ổ cứng thông thường.
SSD Hosting tại OneData sử dụng dòng máy chủ chuyên dụng của DELL với 2 Chip xử lý với 24 core, ổ cứng SSD, băng thông 1Gbps cho hiệu năng website cao nhất.


Bảng giá SSD Hosting (cPanel)

 • Dung lượng
 • Băng thông
 • Tên miền
 • Tên miền con
 • Tên miền ánh xạ
 • Cơ sở dữ liệu
 • Email
 • Tài khoản FTP
 • Thanh toán tối thiểu
 • 30.000 đ/tháng
 • CP01
 • 300 MB
 • 05 GB
 • 01
 • 05
 • 05
 • 02
 • 05
 • 05
 • 12 tháng
 • Đăng ký
 • 50.000 đ/tháng
 • CP02
 • 500 MB
 • 20 GB
 • 02
 • 10
 • 10
 • 04
 • 10
 • 10
 • 06 tháng
 • Đăng ký
 • 80.000 đ/tháng
 • CP03
 • 1000 MB
 • 40 GB
 • 03
 • 15
 • 15
 • 06
 • 15
 • 15
 • 06 tháng
 • Đăng ký
 • 120.000 đ/tháng
 • CP04
 • 1500 MB
 • 60 GB
 • 04
 • 20
 • 20
 • 08
 • 20
 • 20
 • 03 tháng
 • Đăng ký
 • 150.000 đ/tháng
 • CP05
 • 2000 MB
 • 80 GB
 • 05
 • 25
 • 25
 • 10
 • 25
 • 25
 • 03 tháng
 • Đăng ký
 • 200.000 đ/tháng
 • CP06
 • 3000 MB
 • 100 GB
 • 06
 • 30
 • 30
 • 12
 • 30
 • 30
 • 03 tháng
 • Đăng ký
 • 250.000 đ/tháng
 • CP07
 • 4000 MB
 • 150 GB
 • 07
 • 35
 • 35
 • 14
 • 35
 • 35
 • 03 tháng
 • Đăng ký
 • 300.000 đ/tháng
 • CP08
 • 5000 MB
 • 200 GB
 • 08
 • 40
 • 40
 • 16
 • 40
 • 40
 • 01 tháng
 • Đăng ký