Tên miền

27Dec 2014

Bảng giá tên miền Việt Nam và tên miền Quốc tế – Tên miền Việt Nam được cấp phát bởi VNNIC và được Pháp luật Việt Nam bảo vệ. – Tên miền Quốc tế được Tổ chức tên miền Quốc tế ICANN cấp phát và quản lý Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo Phí […]

27Dec 2014

Tên miền quốc tế là gì? Thông thường ở Việt Nam, các doanh nghiệp thường sử dụng tên miền Việt Nam để đăng ký cho Website của mình vì tính chất khu vực. Vậy tên miền quốc tế là gì? Làm sao để đăng ký tên miền quốc tế? Tên miền quốc tế do tổ […]

27Dec 2014

Tên miền là một tên được được sử dụng để thay thế địa chỉ IP của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bởi dấu “.”. Tên miền Việt Nam là gì? Tên miền Việt Nam được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cấp phát và quản lý. Tên miền Việt Nam được […]