Bảng giá tên miền Việt Nam và tên miền Quốc tế

Tên miền Việt Nam được cấp phát bởi VNNIC và được Pháp luật Việt Nam bảo vệ.
Tên miền Quốc tế được Tổ chức tên miền Quốc tế ICANN cấp phát và quản lý

Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo Phí duy trì (năm) Transfer về OneData Đăng ký

.VN

350.000 480.000 480.000 Đăng ký

.COM.VN / .NET.VN / .BIZ.VN

350.000 350.000 350.000 Đăng ký

.GOV.VN / .ORG.VN / .EDU.VN

.PRO.VN / .INT.VN / AC.VN

INFO.VN / HEALTH.VN

Tên miền theo địa giới hành chính

200.000 200.000 200.000 Đăng ký

.NAME.VN

30.000 30.000 30.000 Đăng ký
Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo Phí duy trì (năm) Transfer về OneData Đăng ký

.COM / .NET / .US

Miễn phí 280.000 250.000 Đăng ký

.ORG / .INFO / .BIZ
.WS / .EU / .NAME

Miễn phí 280.000 250.000 Đăng ký

.ASIA

Miễn phí 400.000 350.000 Đăng ký

.ME

Miễn phí 600.000 550.000 Đăng ký

Ghi chú: Tên miền Việt Nam miễn thuế, tên miền Quốc tế chưa bao gồm 10% VAT.